کمترین: 
502.7
بیشترین: 
502.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502.7
زمان: 
1/22 09:40
قیمت کرون سوئد امروز 22 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 فروردین 1397 , 502.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":502.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398