کمترین: 
60.4
بیشترین: 
60.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.4
زمان: 
1/22 09:40
قیمت افغانی امروز 22 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 60.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":60.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398