کمترین: 
4389.8
بیشترین: 
4389.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4389.8
زمان: 
1/22 09:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 4389.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":4389.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398