کمترین: 
3306.9
بیشترین: 
3306.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3306.9
زمان: 
1/22 09:40
قیمت دلار کانادا امروز 22 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 فروردین 1397 , 3306.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":3306.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398