کمترین: 
3930.3
بیشترین: 
3930.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3930.3
زمان: 
1/22 09:40
قیمت ین ژاپن امروز 22 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 3930.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":3930.3}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398