کمترین: 
5173.2
بیشترین: 
5173.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5173.2
زمان: 
1/22 09:40
قیمت یورو امروز 22 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 فروردین 1397 , 5173.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":5173.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398