کمترین: 
415
بیشترین: 
427.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
424.23
زمان: 
1/22 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 22 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 424.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 02:00","price":415},{"date":"1397/01/22 02:30","price":421},{"date":"1397/01/22 05:00","price":419.63},{"date":"1397/01/22 05:30","price":423.63},{"date":"1397/01/22 06:00","price":423.72},{"date":"1397/01/22 06:30","price":425},{"date":"1397/01/22 07:00","price":423.54},{"date":"1397/01/22 07:30","price":424.88},{"date":"1397/01/22 08:00","price":420.8},{"date":"1397/01/22 08:30","price":418.9},{"date":"1397/01/22 09:00","price":417.62},{"date":"1397/01/22 09:30","price":419.5},{"date":"1397/01/22 10:00","price":423.3},{"date":"1397/01/22 10:30","price":425},{"date":"1397/01/22 11:00","price":424},{"date":"1397/01/22 11:30","price":422},{"date":"1397/01/22 14:00","price":420.12},{"date":"1397/01/22 14:30","price":420.42},{"date":"1397/01/22 15:00","price":421},{"date":"1397/01/22 15:30","price":420},{"date":"1397/01/22 16:00","price":417.1},{"date":"1397/01/22 16:30","price":419},{"date":"1397/01/22 17:30","price":420.05},{"date":"1397/01/22 18:00","price":425.41},{"date":"1397/01/22 18:30","price":427},{"date":"1397/01/22 19:00","price":424.38},{"date":"1397/01/22 19:30","price":427},{"date":"1397/01/22 20:00","price":424.3},{"date":"1397/01/22 20:30","price":426.37},{"date":"1397/01/22 21:00","price":424.69},{"date":"1397/01/22 21:30","price":423.1},{"date":"1397/01/22 22:00","price":427.96},{"date":"1397/01/22 22:30","price":424.23}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398