کمترین: 
1500
بیشترین: 
1500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1500
زمان: 
1/21 17:40
قیمت لیر ترکیه امروز 21 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 1500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 17:40","price":1500}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398