کمترین: 
835000
بیشترین: 
841000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
841000
زمان: 
1/21 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 21 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 841000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 17:12","price":835000},{"date":"1397/01/21 17:36","price":841000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398