کمترین: 
832000
بیشترین: 
838000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
838000
زمان: 
1/21 17:36
قیمت نیم سکه امروز 21 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 838000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 17:12","price":832000},{"date":"1397/01/21 17:36","price":838000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398