کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.09
زمان: 
1/21 18:00
قیمت نفت اوپک امروز 21 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 65.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 16:32","price":},{"date":"1397/01/21 18:00","price":65.09}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398