کمترین: 
2470.7
بیشترین: 
2470.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.7
زمان: 
1/21 14:20
قیمت منات آذربایجان امروز 21 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 2470.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":2470.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398