کمترین: 
69.3
بیشترین: 
69.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.3
زمان: 
1/21 14:20
قیمت روبل روسیه امروز 21 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 69.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":69.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399