کمترین: 
13448.2
بیشترین: 
13448.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13448.2
زمان: 
1/21 14:20
قیمت بات تایلند امروز 21 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 فروردین 1397 , 13448.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":13448.2}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398