کمترین: 
3204
بیشترین: 
3204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3204
زمان: 
1/21 14:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 فروردین 1397 , 3204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":3204}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398