کمترین: 
3629.2
بیشترین: 
3629.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3629.2
زمان: 
1/21 14:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 3629.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":3629.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399