کمترین: 
8.2
بیشترین: 
8.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.2
زمان: 
1/21 14:20
قیمت لیر سوریه امروز 21 فروردین 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 8.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":8.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399