کمترین: 
354.5
بیشترین: 
354.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
354.5
زمان: 
1/21 14:20
قیمت دینار عراق امروز 21 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 354.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":354.5}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398