کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
1/21 14:20
قیمت ریال عمان امروز 21 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398