کمترین: 
1153.9
بیشترین: 
1153.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.9
زمان: 
1/21 14:20
قیمت ریال قطر امروز 21 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 فروردین 1397 , 1153.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":1153.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398