کمترین: 
13958.1
بیشترین: 
13958.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13958.1
زمان: 
1/21 14:20
قیمت دینار کویت امروز 21 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 13958.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":13958.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398