کمترین: 
539.9
بیشترین: 
539.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
539.9
زمان: 
1/21 14:20
قیمت کرون نروژ امروز 21 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 539.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":539.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398