کمترین: 
502.6
بیشترین: 
502.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502.6
زمان: 
1/21 14:20
قیمت کرون سوئد امروز 21 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 فروردین 1397 , 502.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":502.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398