کمترین: 
60.3
بیشترین: 
60.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.3
زمان: 
1/21 14:20
قیمت افغانی امروز 21 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 60.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":60.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398