کمترین: 
4388
بیشترین: 
4388
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4388
زمان: 
1/21 14:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 4388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":4388}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398