کمترین: 
3310.2
بیشترین: 
3310.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3310.2
زمان: 
1/21 14:20
قیمت دلار کانادا امروز 21 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 فروردین 1397 , 3310.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":3310.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398