کمترین: 
3921
بیشترین: 
3921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3921
زمان: 
1/21 14:20
قیمت ین ژاپن امروز 21 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 3921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":3921}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398