کمترین: 
667.1
بیشترین: 
667.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
667.1
زمان: 
1/21 14:20
قیمت یوان چین امروز 21 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 667.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":667.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398