کمترین: 
1031.8
بیشترین: 
1031.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1031.8
زمان: 
1/21 14:20
قیمت لیر ترکیه امروز 21 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 1031.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":1031.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398