کمترین: 
5170.9
بیشترین: 
5170.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5170.9
زمان: 
1/21 14:20
قیمت یورو امروز 21 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 فروردین 1397 , 5170.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":5170.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398