کمترین: 
4200
بیشترین: 
4200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4200
زمان: 
1/21 14:20
قیمت دلار امروز 21 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 21 فروردین 1397 , 4200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":4200}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398