کمترین: 
96748
بیشترین: 
97127.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96748.0
زمان: 
1/21 20:00
قیمت شاخص بورس امروز 21 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 96748.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:00","price":97127.4},{"date":"1397/01/21 20:00","price":96748.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398