کمترین: 
6000
بیشترین: 
6000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6000
زمان: 
1/21 11:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 6000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 11:30","price":6000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398