کمترین: 
910
بیشترین: 
1000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
910
زمان: 
1/21 17:40
قیمت یوان چین امروز 21 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 11:30","price":1000},{"date":"1397/01/21 17:40","price":910}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398