کمترین: 
405.92
بیشترین: 
416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
415.31
زمان: 
1/21 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 415.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 05:00","price":407},{"date":"1397/01/21 08:00","price":405.92},{"date":"1397/01/21 17:00","price":410},{"date":"1397/01/21 23:00","price":416},{"date":"1397/01/21 23:30","price":415.31}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398