کمترین: 
6669.8
بیشترین: 
6836.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6836.4
زمان: 
1/21 23:00
قیمت بیت کوین امروز 21 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 6836.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 02:00","price":6669.8},{"date":"1397/01/21 05:00","price":6709.6},{"date":"1397/01/21 05:30","price":6761.8},{"date":"1397/01/21 08:00","price":6753.3},{"date":"1397/01/21 08:30","price":6767.3},{"date":"1397/01/21 11:00","price":6761.6},{"date":"1397/01/21 20:00","price":6832.9},{"date":"1397/01/21 20:30","price":6820},{"date":"1397/01/21 23:00","price":6836.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398