کمترین: 
715300
بیشترین: 
733700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720600
زمان: 
1/21 23:50
قیمت طلای متفرقه امروز 21 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 720600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":733700},{"date":"1397/01/21 01:25","price":729500},{"date":"1397/01/21 17:10","price":732700},{"date":"1397/01/21 17:35","price":729500},{"date":"1397/01/21 18:00","price":725300},{"date":"1397/01/21 18:30","price":724300},{"date":"1397/01/21 18:55","price":716400},{"date":"1397/01/21 20:10","price":715300},{"date":"1397/01/21 20:55","price":716400},{"date":"1397/01/21 21:25","price":716900},{"date":"1397/01/21 21:50","price":717400},{"date":"1397/01/21 23:50","price":720600}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398