کمترین: 
209747
بیشترین: 
228400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
210485
زمان: 
1/21 22:50
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 21 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 21 فروردین 1397 , 210485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":228400},{"date":"1397/01/21 17:10","price":214887},{"date":"1397/01/21 17:35","price":213995},{"date":"1397/01/21 18:00","price":212733},{"date":"1397/01/21 18:30","price":212425},{"date":"1397/01/21 18:55","price":210085},{"date":"1397/01/21 20:10","price":209777},{"date":"1397/01/21 20:15","price":209747},{"date":"1397/01/21 20:20","price":209808},{"date":"1397/01/21 20:45","price":209777},{"date":"1397/01/21 20:55","price":210055},{"date":"1397/01/21 21:00","price":210085},{"date":"1397/01/21 21:05","price":210116},{"date":"1397/01/21 21:15","price":210147},{"date":"1397/01/21 21:25","price":210239},{"date":"1397/01/21 21:30","price":210208},{"date":"1397/01/21 21:40","price":210239},{"date":"1397/01/21 21:50","price":210393},{"date":"1397/01/21 22:50","price":210485}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398