کمترین: 
157311
بیشترین: 
171302
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157866
زمان: 
1/21 22:50
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 21 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 21 فروردین 1397 , 157866 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":171302},{"date":"1397/01/21 17:10","price":161167},{"date":"1397/01/21 17:35","price":160497},{"date":"1397/01/21 18:00","price":159551},{"date":"1397/01/21 18:30","price":159320},{"date":"1397/01/21 18:55","price":157565},{"date":"1397/01/21 20:10","price":157335},{"date":"1397/01/21 20:15","price":157311},{"date":"1397/01/21 20:20","price":157358},{"date":"1397/01/21 20:45","price":157335},{"date":"1397/01/21 20:55","price":157542},{"date":"1397/01/21 21:00","price":157565},{"date":"1397/01/21 21:05","price":157589},{"date":"1397/01/21 21:15","price":157612},{"date":"1397/01/21 21:25","price":157681},{"date":"1397/01/21 21:30","price":157658},{"date":"1397/01/21 21:40","price":157681},{"date":"1397/01/21 21:50","price":157796},{"date":"1397/01/21 22:50","price":157866}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398