کمترین: 
681400
بیشترین: 
742000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
683800
زمان: 
1/21 22:50
قیمت مثقال طلا امروز 21 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 21 فروردین 1397 , 683800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":742000},{"date":"1397/01/21 17:10","price":698100},{"date":"1397/01/21 17:35","price":695200},{"date":"1397/01/21 18:00","price":691100},{"date":"1397/01/21 18:30","price":690100},{"date":"1397/01/21 18:55","price":682500},{"date":"1397/01/21 20:10","price":681500},{"date":"1397/01/21 20:15","price":681400},{"date":"1397/01/21 20:20","price":681600},{"date":"1397/01/21 20:45","price":681500},{"date":"1397/01/21 20:55","price":682400},{"date":"1397/01/21 21:00","price":682500},{"date":"1397/01/21 21:05","price":682600},{"date":"1397/01/21 21:15","price":682700},{"date":"1397/01/21 21:25","price":683000},{"date":"1397/01/21 21:30","price":682900},{"date":"1397/01/21 21:40","price":683000},{"date":"1397/01/21 21:50","price":683500},{"date":"1397/01/21 22:50","price":683800}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398