کمترین: 
624000
بیشترین: 
634000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
634000
زمان: 
1/20 18:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 20 فروردین 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 634000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:18","price":624000},{"date":"1397/01/20 16:00","price":627000},{"date":"1397/01/20 18:36","price":634000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398