کمترین: 
955000
بیشترین: 
963000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
963000
زمان: 
1/20 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 963000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:18","price":955000},{"date":"1397/01/20 16:00","price":961000},{"date":"1397/01/20 17:00","price":963000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399