کمترین: 
620000
بیشترین: 
630000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630000
زمان: 
1/20 18:36
قیمت ربع سکه امروز 20 فروردین 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 630000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:18","price":620000},{"date":"1397/01/20 16:00","price":623000},{"date":"1397/01/20 18:36","price":630000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399