کمترین: 
952000
بیشترین: 
960000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960000
زمان: 
1/20 17:00
قیمت نیم سکه امروز 20 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 960000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:18","price":952000},{"date":"1397/01/20 16:00","price":958000},{"date":"1397/01/20 17:00","price":960000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399