کمترین: 
1948000
بیشترین: 
1995000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1955000
زمان: 
1/20 22:24
قیمت سکه امامی امروز 20 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1955000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:18","price":1970000},{"date":"1397/01/20 16:00","price":1990000},{"date":"1397/01/20 17:00","price":1948000},{"date":"1397/01/20 18:36","price":1980000},{"date":"1397/01/20 18:42","price":1995000},{"date":"1397/01/20 21:24","price":1970000},{"date":"1397/01/20 22:24","price":1955000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398