کمترین: 
0
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
1/20 13:20
قیمت درام ارمنستان امروز 20 فروردین 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398