کمترین: 
0
بیشترین: 
3600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3600
زمان: 
1/20 17:00
قیمت منات آذربایجان امروز 20 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 3600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":3500},{"date":"1397/01/20 17:00","price":3600}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398