کمترین: 
0
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110
زمان: 
1/20 17:00
قیمت روبل روسیه امروز 20 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":105},{"date":"1397/01/20 17:00","price":110}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398