کمترین: 
0
بیشترین: 
1450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1450
زمان: 
1/20 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":1420},{"date":"1397/01/20 16:00","price":1450}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398