کمترین: 
0
بیشترین: 
725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725
زمان: 
1/20 16:00
قیمت کرون نروژ امروز 20 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":720},{"date":"1397/01/20 16:00","price":725}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398